Sote-uudistuksesta tiedottaminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan lisääminen

Julkaistu:

Euran kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kaksi aloitetta

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti Euran valtuustolle kaksi aloitetta. Toinen koskee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä sekä toinen Sotesta tiedottamista. Sote-uudistus tulee jättämään asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen kuntien tehtäväksi. Eurassakin ikäihmisten osuus kasvaa ja palvelutarpeet lisääntyvät. Ennaltaehkäisevät toimet tulee aloittaa ennen 75. ikävuotta. Henkilön tulisi ohjautua varhaisemmassa vaiheessa niihin palveluihin, joita hänen terveytensä ja kuntonsa edellyttää. Eläkkeellä ollessaan tarvitsee olla väylä terveyspalveluihin.

Sote-uudistuksesta tulee tiedoittaa. Satakunnassa valmistellussa sote-uudistuksesta on tiedotettu niukasti. – Lehdissä on ollut taulukko, jonka mukaan Satakunta menettää uudistuksessa 16 euroa asukasta kohti. Mitä tämä merkitsee asukkaiden palveluiden näkökulmasta? Esitämme, että valtuustolle selvitetään vielä tällä valtuustokaudella soten ja pelastustoimen tilanne sekä Euran että Satakunnan näkökulmasta.

Mitä tämä merkitsee asukkaiden palveluiden näkökulmasta?

Lisää julkaisuja

9.3.2021

Moniammatillisiin tukiverkkoihin resursseja

Valtuustoaloite lasten hyvinvointiin, matalan kynnyksen keskustelua ja aikuisen läsnäoloa